Menu

Odpadové hospodářství

Zajišťujeme pravidelný i jednorázový svoz směsného komunálního odpadu a jeho separovaných složek, objemného odpadu, biologicky rozložitelného odpadu a nebezpečného odpadu.

 

V rámci realizace společenských a kulturních akcí provádíme pro klienta projekt „Komplexního odpadového hospodářství“, který zahrnuje zpracování projektu s kalkulací, přistavení všech druhů nádob a kontejnerů na odpad, na místa k tomuto účelu určená, manipulaci s nádobami, jejich svoz, dotřídění a odvoz na koncová zařízení.

 

Všechny služby nabízíme jak pro města a obce, tak pro soukromé subjekty.