Menu

Blokové čištění

Bloková čištění realizujeme v rámci úklidu městských částí a je v nich zahrnuto:

 

  • Strojní čištění komunikací samosběrnými vozy
  • Tlakové čištění komunikací kropicími vozy
  • Šintování a kantování
  • Čištění kanálových vpustí
  • Ruční dočištění
  • Prořez křovin podél komunikací