Menu

Historie společnosti

Historie společnosti

PROSTOR a.s. je významný poskytovatel komunálních, zahradních a úklidových služeb. Společnost staví svou činnost především na kvalitě prováděných prací a na zkušenostech pracovníků.

Objemem vlastních zakázek se řadíme na našem trhu mezi společnosti, které jsou schopné pokrýt objemové či technologicky náročnější zakázky a přitom reagovat průběžně. Společnost Prostor zajišťuje své služby ve všech druzích objektů, od administrativních, prodejních, obchodních, školních, státních, expozičních center, nemocnic až po průmyslové podniky. Zaměstnanci prochází pečlivým výběrem s ohledem na jejich zařazení.

Hlavním rysem jsou naše lokální provozovny, které svou působností pokrývají požadované služby. Tím dosáhneme flexibilní přístup a 24h služby. V současné době poskytujeme úklidové služby více než 50 spokojeným klientům. Toto široké a vyvážené portfolio zákazníků, zavedený systém řízení jakosti a bezpečnosti práce jsou zárukou budoucí stability společnosti PROSTOR a.s.. Společnost na českém trhu působí již od roku 1991. V roce 2008 vznikla nová vize „přirozená volba pro klienty i odborníky.“.Ze spol. s r.o. se stává akciová společnost.